De Stijl and the Future, Wuhan (I)

De Stijl and the Future. Between China and Europe
United Art Museum Wuhan
16 West Yezhihu Road
Hongshan District
Wuhan, Hubei
China

 
January 11 – April 11, 2019
Opening: Friday, January 11, 4:30 pm
Hours:Tue–Sun 9:30 am – 5:30 pm

 
Participating artists: Liang Chen (CN), Iemke van Dijk (NL), Henriëtte van ’t Hoog (NL), Gonghong Huang (CN), Oleksiy Koval (DE/UA), Peng Li (CN), Ke Liu (CN), Shuqing Ma (CN), Xiao Tang (CN), Xiaoming Wang (CN), Veronika Wenger (DE), Michael Wright (UK)

Curators: Karin Wimmer (DE), Sophie-Charlotte Bombeck (DE)
Executive curator: Sun Jiangshu (CN), producer: Huang Liping (CH)
Supported by HiPP and Lufthansa Cargo